Close

16 Φεβρουαρίου, 2017

Ομαδική Αυτοκτονία, η περίπτωση της σέκτας Heaven’s Gate

Ελένη Κουμίδη

«Ομαδική Αυτοκτονία, η περίπτωση της σέκτας Heavens Gate»

 

Η ομαδική (ή μαζική) αυτοκτονία αποτελεί ένα ιδιαίτερο είδος αυτοκτονίας. Συντελείται όταν μία ομάδα ανθρώπων αποφασίζουν από κοινού να αυτοκτονήσουν. Αυτού του είδους η αυτοκτονία δεν είναι συχνό φαινόμενο. Είναι όμως υπαρκτό. Ως υπαρκτό λοιπόν φαινόμενο εγείρει και πολλά ερωτήματα. Στο παρόν κείμενο θα εστιάσουμε στην πλευρά του υποκειμένου μέσα σε μια ομάδα τύπου σέκτας, το οποίο οδηγείται με τα υπόλοιπα μέλη στην αυτοκτονία έπειτα από εντολή του αρχηγού και εκτέλεσής της και από τον ίδιο. Η σέκτα[1] ορίζεται ως μια «μικρή οργανωμένη ομάδα προσώπων με ίδιες πεποιθήσεις που ακολουθούν κάποιον με την έννοια του δασκάλου ή αρχηγού που διαφοροποιείται από άλλη γενικότερη ομάδα».

Το φαινόμενο της ομαδικής αυτοκτονίας θα προσεγγισθεί με βάση το υλικό που έχουμε από την θεωρία του Freud και του Lacan. Η ψυχαναλυτική θεωρία μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή την σχέση υποκειμένου-ομάδας-αρχηγού όταν φθάνει σε θανατηφόρο τέλος.         

Συγκεκριμένα, τα ερωτήματα του παρόντος κειμένου είναι τα εξής:

Α) Ποιες είναι οι θέσεις του Freud και του Lacan για την σχέση του υποκειμένου με μία ομάδα; Ποια είναι η σχέση ατομικής και ομαδικής αυτοκτονίας με βάση αυτές τις θεωρίες;

Β) Η σέκτα Heaven’s Gate: Η σέκτα αυτή αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ομαδικής αυτοκτονίας. Τι οδήγησε τα μέλη της στην αυτοκτονία;

Α) Υποκείμενο και Ομάδα/ Ατομική και Ομαδική Αυτοκτονία

 • Freud

Η ομαδική αυτοκτονία που μελετάμε είναι μόνο θέμα ατομικής ψυχολογίας ή μόνο θέμα κοινωνικής ψυχολογίας ή αλλιώς ψυχολογίας των μαζών; Ο Freud δίνει τον ορισμό του[2]: «στην ψυχική ζωή του μεμονωμένου ανθρώπου ο άλλος εκλαμβάνεται ως πρότυπο, ως αντικείμενο και έτσι η ατομική ψυχολογία είναι εξαρχής ταυτόχρονα και κοινωνική ψυχολογία». Γι’ αυτό και το θέμα της «ομαδικής αυτοκτονίας» χρειάζεται να περάσει απ’ τις έννοιες της ατομικής αυτοκτονίας και έπειτα της ψυχολογίας του ατόμου μέσα σε μια μάζα.

Η ατομική αυτοκτονία είναι για τον Freud μία υπόθεση μελαγχολίας: Στο κείμενο «Πένθος και Μελαγχολία»[3] (1915), ο Freud αναφέρει πως η τάση αυτοκτονίας στο νευρωτικό άτομο προκύπτει απ’ την στροφή προς τον ίδιο του τον εαυτό μιας επιθετικής ενόρμησης που απευθύνεται σε άλλο άτομο. Ο Freud θέτει το ερώτημα τι μπορεί να οδηγήσει αυτή την τάση στο να γίνει πράξη. Η απάντηση έρχεται στο πλαίσιο της μελέτης για την μελαγχολία, όπου το Εγώ μπορεί να αυτοκαταστραφεί όταν αντιμετωπίζει τον εαυτό του ως αντικείμενο. Όταν δηλαδή, η εχθρότητα που συνδέεται μ’ ένα αντικείμενο μπορεί να κατευθυνθεί ενάντια στον ίδιο του τον εαυτό. Το Εγώ εν τέλει, συντρίβεται απ’ το αντικείμενο.

Στο θέμα αυτό, ο Freud επανέρχεται στο κείμενο «The Libido Theory and Narcissism»[4] (1917) όπου αναφέρεται  στον μελαγχολικό που αποσύρει την λίμπιντό του απ’ το αντικείμενο και μέσω της ναρκισσιστικής ταύτισης το τοποθετεί μέσα στο ίδιο του το Εγώ. Το Εγώ έτσι, αντιμετωπίζεται το ίδιο σαν να είναι το εγκαταλελειμμένο αντικείμενο, δεχόμενο την επιθετικότητα που προοριζόταν για το αντικείμενο.

Στο κείμενο «Το Εγώ και το Αυτό»[5] (1923) ο Freud διατυπώνει με άλλα λόγια την ίδια θέση: «στη μελαγχολία, όμως, το αντικείμενο που φέρει την οργή του Υπερεγώ έχει εσωτερικευθεί από το Εγώ μέσω ταύτισης». Η έννοια του Υπερεγώ που εισήγαγε βοηθά στην ενίσχυση της θεωρίας του. Συγκεκριμένα, στην μελαγχολία, το Υπερεγώ έχει τον έλεγχο στο συνειδητό, ενώ το Εγώ, έχοντας το αίσθημα ενοχής δεν προβάλει αντίσταση. Δέχεται την τιμωρία. Αναλύοντας ο Freud περισσότερο την έννοια του Υπερεγώ διερωτάται για την ιδιαίτερη σκληρότητά του σε κάποιες περιπτώσεις, όπως η μελαγχολία. Χαρακτηρίζει, στην περίπτωση της μελαγχολίας, το Υπερεγώ ως «παντοδύναμο», το οποίο επιτίθεται στο Εγώ, κάτι που μπορεί να οδηγήσει στον πραγματικό θάνατο.

Επιπρόσθετα, σε ένα ακόμη κείμενο[6] ο Freud αναφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι σαν να έχουν μοναδικό τους σκοπό την αυτοκαταστροφή τους. Το ένστικτο της αυτοσυντήρησής τους έχει αντιστραφεί. Αυτοί, όπως λέει, είναι που πιθανόν «διαπράττουν αυτοκτονία» καθώς έχουν απελευθερωθεί τεράστιες ποσότητες της ενόρμησης καταστροφής με κατεύθυνση τον ίδιο τον εσωτερικό τους κόσμο. Οι ασθενείς αυτοί αγωνίζονται με όλη τους την δύναμη εναντίον της θεραπείας τους. Μια αντίσταση που προέρχεται απ’ το Υπερεγώ.

Παρόλο που ο Freud χαρακτηρίζει την αυτοκτονία «αίνιγμα», μας διαφωτίζει την ίδια στιγμή με τα εξής λόγια[7]: ίσως κανένας δεν θα μπορούσε να αυτοκτονήσει, να σκοτώσει τον ίδιο του τον εαυτό εκτός εάν πρώτον, κάνοντας το σκοτώνει την ίδια στιγμή ένα αντικείμενο με το οποίο έχει ταυτίσει τον εαυτό του και δεύτερον, στρέφεται εναντίον του μια ευχή-θανάτου που είχε κατευθυνθεί έναντι κάποιου άλλου.

Το 1921 ο Freud έγραψε για την ψυχολογία της μάζας και συνέβαλε στην κατανόησή της. Η ψυχολογία των μαζών είναι για τον Freud η μελέτη του μεμονωμένου ανθρώπου ως μέλους μιας φυλής, μιας κάστας κ.α. που μπορεί να οργανωθεί σε μάζα. Το ζήτημα που τίθεται είναι το αν υπάρχει μια ιδιαίτερη «κοινωνική ορμή». Επιπλέον, ο Freud θέτει το ερώτημα για το πώς ένα άτομο, κάτω από την συνθήκη ένταξής του σε μια ομάδα μπορεί να σκέφτεται και να δρα με διαφορετικό τρόπο. Το τι είναι «μάζα» τελικά, πως επηρεάζει το άτομο και τι σημαίνει αυτή η αλλαγή στο άτομο αυτό, όλα αυτά είναι ερωτήματα που αφορούν την ψυχολογία των μαζών.

Σχετικά με αυτή την αλλαγή του ατόμου, το οποίο δρα, σκέφτεται διαφορετικά μέσα σε μια ομάδα, ο Freud αντιτείνει στην θεωρία του Gustave Le Bon ότι[8] δεν συνίσταται τόσο στην εμφάνιση νέων ιδιοτήτων στο άτομο – λόγω επιρροής της μάζας – αλλά ότι το ίδιο το άτομο καταργεί τις απωθήσεις των ασυνείδητων ορμών του καθώς βρίσκει τις συνθήκες αυτές που του το επιτρέπουν. Φαίνονται να είναι, όπως λέει, νέες ιδιότητες αλλά στην ουσία είναι εξωτερικεύσεις του ασυνειδήτου.

Ο Freud λοιπόν θεωρεί πως μπορεί να αλλάξει η ψυχική δραστηριότητα ενός ατόμου μέσω της επιρροής του από την μάζα. Κάποιες από τις αλλαγές[9] που υφίσταται είναι οι εξής: αύξηση της συναισθηματικότητάς του, μείωση της διανοητικής επίδοσης ενώ η άρση ορμικών αναστολών του βοηθά προς την κατεύθυνση εξομοίωσής του με τα άλλα μέλη της μάζας.

Πως εξηγείται αυτή η μεταβολή κατά τον Freud; Για να απαντήσει στο ερώτημα φέρνει την έννοια της λίμπιντο την οποία ορίζει κυρίως ως την ενέργεια που αποτελεί το υπόστρωμα των μεταλλαγών της σεξουαλικής ενόρμησης[10]. Με την έννοια της λίμπιντο ο Freud αντλεί την προϋπόθεση ότι «οι σχέσεις αγάπης (κάθε είδους αισθηματικού δεσμού) αποτελούν επίσης την ουσία της μαζικής ψυχής»[11]. Συγκεκριμένα, κάνει δύο παρατηρήσεις[12]: πρώτον, η μάζα έχει συνοχή μέσω της εξουσίας του έρωτα, της αγάπης και δεύτερον, το άτομο όταν εγκαταλείπει την ιδιαιτερότητά του και αφήνεται να υποβάλλεται απ’ τους άλλους, το κάνει γιατί μέσα του έχει την ανάγκη να είναι σε συμφωνία με τους άλλους, δηλαδή το κάνει «για την αγάπη τους».

Επιπλέον, ο Freud διακρίνει τις μάζες με οδηγό από αυτές χωρίς οδηγό, όπως η Εκκλησία. Ο Θεός ως υποκατάστατο του πατέρα, αγαπά όλους τους πιστούς το ίδιο.  Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, το άτομο συνδέεται και με τον οδηγό και με τα άλλα μέλη της μάζας καθώς η όμοια σχέση καθενός ξεχωριστά είναι αυτή που τους εξομοιώνει.

«Η ουσία του μαζικού σχηματισμού συνίσταται σε νέου είδους λιμπιντινικούς δεσμούς των μελών της μάζας μεταξύ τους»[13]. Συγκεκριμένα, ο ναρκισσισμός των ατόμων στη μάζα περιορίζεται μέσω αυτού του λιμπιντινικού δεσμού με τους άλλους, δηλαδή την αγάπη προς τα αντικείμενα. Η λίμπιντο στηρίζεται στην ικανοποίηση των αναγκών της ζωής και εδώ τα αντικείμενα νοούνται τα μέλη της μάζας, τα οποία εκλέγονται ως πρώτα αντικείμενα.

Ο Freud τονίζει ότι σχετικά με τους δεσμούς στη μάζα, πρόκειται για ερωτικές ορμές, οι οποίες έχουν εκτραπεί απ’ τους αρχικούς στόχους, είναι δηλαδή ανεσταλμένοι ως προς τον στόχο. Η ταύτιση θεωρείται πως είναι «η πιο πρώιμη εκδήλωση ενός αισθηματικού δεσμού με ένα άλλο πρόσωπο»[14]. Ο δεσμός μεταξύ των ατόμων μιας μάζας είναι του είδους της ταύτισης μέσω μιας «συναισθηματικής κοινότητας»[15], η οποία είναι του είδους του δεσμού με τον οδηγό.

Ο Freud διακρίνει τρία είδη ταυτίσεων[16]: πρώτον, η πρωτογενής ταύτιση, η ταύτιση με τον πατέρα, δεύτερον, η ταύτιση ως υποκατάστατο ενός χαμένου αντικειμένου (περίπτωση μελαγχολίας) και τρίτον, η υστερική ταύτιση, κατά την οποία ο άλλος δεν είναι αντικείμενο σεξουαλικών ορμών αλλά το υποκείμενο ταυτίζεται με αυτόν με βάση ένα κοινό τους στοιχείο. Όμως μέσω της διαδικασίας της μετάθεσης θα προκύψει ταύτιση σε άλλο σημείο. Αυτός ο τύπος ταύτισης είναι που σχετίζεται με το φαινόμενο που μελετάμε.

Η λιμπιντινική λοιπόν σύσταση μιας μάζας με έναν αρχηγό ορίζεται ως ένας «αριθμός ατόμων, τα οποία έβαλαν στην θέση του Ιδανικού του Εγώ τους ένα και το αυτό αντικείμενο και κατόπιν τούτου ταυτίσθηκαν μεταξύ τους στο Εγώ τους»[17]. Κάθε άτομο ξεχωριστά θέτει στο πρόσωπο του αρχηγού το ατομικό του Ιδεώδες του Εγώ, ένα πρότυπο δηλαδή, κάτι που το ενώνει με τα άλλα μέλη της ομάδας μέσω ταύτισης. Στον ορισμό που δίνει ο Freud υπάρχουν δύο σημαντικές έννοιες για το φαινόμενο, η ταύτιση και το Ιδανικό του Εγώ. Το Ιδανικό του Εγώ, στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή της θεωρίας του Freud, είναι διαφοροποιημένο απ’ το Εγώ. 

 
Σχήμα 1: Το σχήμα του Freud για την λιμπιντινική σύσταση μιας μάζας

Όμως, ο Freud τονίζει ότι δεν λύνεται έτσι απλά το αίνιγμα της μάζας. Τα άτομα μιας μάζας φαίνεται να έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τους πρωτόγονους ή τα παιδιά, σαν η ψυχική τους δραστηριότητα να έχει στραφεί σε προηγούμενη βαθμίδα, αυτή της πρωτόγονης. Δεν αρκεί λοιπόν η ατομική κατάσταση. Υπάρχει ακόμη και η «αμοιβαία υποβολή»[18] καθώς ο επηρεασμός μέσω υποβολής μπορεί να ασκείται όχι μόνο απ’ τον αρχηγό αλλά από ένα άτομο σ’ ένα άλλο άτομο.

Επιπλέον, παρατηρείται στην κοινωνία η απαίτηση για ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, όπου κανένας δεν ξεχωρίζει, κάθε άτομο έχει ίσα δικαιώματα, ίσες υποχρεώσεις. Και το κοινωνικό αίσθημα στηρίζεται σε μια τέτοια ταύτιση. Στην μάζα, η ισότητα αυτή αφορά τα άτομα και όχι τον αρχηγό. Γι’ αυτό και ο Freud χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ως «ζώο της ορδής», «ένα μεμονωμένο όν μιας από έναν επικεφαλής οδηγούμενης ορδής»[19]. Εμφανίζεται έτσι η μάζα σαν μια αναβίωση της πρωταρχικής ορδής. Σε έναν σχηματισμό μάζας διακρίνουμε την ύπαρξη αυτής της ορδής, δηλαδή ανάγει την μάζα στην πρωταρχική ορδή. Για τον Freud «από την αρχή υπήρχαν δύο ψυχολογίες, αυτή των ατόμων της μάζας και αυτή του πατέρα, του αρχηγού, του οδηγού»[20].

Ο Freud επίσης, υπογραμμίζει[21] ότι κάθε άτομο είναι μέλος πολλών μαζών, έχει διαμορφωθεί μέσω διαφόρων ταυτίσεων και έχει συγκροτήσει ένα Ιδανικό του Εγώ με βάση διαφορετικά πρότυπα αλλά σίγουρα διατηρεί ένα κομμάτι αυτονομίας.

Σε συνέχεια της προσπάθειας του να διαλευκάνει την λιμπιντινική δομή της μάζας προσθέτει ότι ανάγεται στον χωρισμό του Εγώ απ’ το Ιδανικό του Εγώ αλλά και στον διπλό δεσμό-ταύτιση μέσω του χωρισμού και τοποθέτηση του αντικειμένου στην θέση του Ιδανικού του Εγώ. Για την εξήγηση λοιπόν αυτού του φαινομένου, ο Freud διαχωρίζει το Εγώ απ’ το Ιδανικό του Εγώ. Για τον Freud, το Ιδανικό του Εγώ συγκεντρώνει τους περιορισμούς που οφείλει ν’ ακολουθήσει το Εγώ. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο Freud επαναλαμβάνει τον ορισμό της ψυχολογίας της μάζας σε άλλο κείμενο, μόνο που αντί της λέξης Ιδανικό του Εγώ διαβάζουμε την λέξη Υπερεγώ: «μια ψυχολογική μάζα είναι η συνένωση ξεχωριστών ατόμων που πέρασαν στο Υπερεγώ τους το ίδιο πρόσωπο και με βάση αυτό το κοινό τους στοιχείο ταυτίστηκαν μεταξύ τους»[22]. Στο κείμενο αυτό, ο Freud ανάγει το Ιδανικό του Εγώ σε μια απ’ τις τρεις λειτουργίες του Υπερεγώ.

Ο Freud στο κείμενο του «Το μέλλον μιας αυταπάτης»[23](1927) ασχολείται εκτενώς με την ψυχική γένεση των θρησκευτικών παραστάσεων, δηλαδή το γιατί πιστεύει κάποιος. Τις παραστάσεις αυτές τις χαρακτηρίζει «αυταπάτες» προερχόμενες απ’ τις παλαιότερες παιδικές επιθυμίες του ατόμου, την ανάγκη για προστασία από έναν ισχυρό πατέρα. Η θρησκεία και απαντά στα αινίγματα του κόσμου και προστατεύεται απ’ τον εξυψωμένο πατέρα. Διαχωρίζει την αυταπάτη απ’ την παρανοϊκή ιδέα, πέραν της διαφορετικής σύστασής τους. Η παρανοϊκή ιδέα διακρίνεται για την αντίφαση απέναντι στην πραγματικότητα ενώ η αυταπάτη δεν είναι αναγκαστικά εσφαλμένη. Μια πίστη «αυταπάτη» θεωρείται αυτή που έχει ως κύριο κίνητρο την εκπλήρωση μιας επιθυμίας, παραβλέποντας την σχέση της προς την πραγματικότητα, δεν απαιτείται η πιστοποίησή της. Ορισμένα δόγματα, συνεχίζει ο Freud μπορούν να παρομοιασθούν με παρανοϊκές ιδέες καθώς αντιφάσκουν έντονα με την πραγματικότητα. Ο Freud λοιπόν θεωρεί πως τα θρησκευτικά δόγματα είναι «αυταπάτες» ως προς την ψυχολογική τους φύση και συγκεκριμένα, παρομοιάζει την θρησκεία με μια παιδική νεύρωση που προέρχεται απ’ την σχέση προς τον πατέρα.

Συνεχίζοντας, η «μαζική παράνοια»[24] είναι μια έννοια του Freud (1930) για την προσπάθεια κάποιων ανθρώπων να αναδιαμορφώσουν ψευδαισθητικά την πραγματικότητα. Σαν παράδειγμα φέρνει τις θρησκείες. Κάθε άνθρωπος, όπως λέει, έχει τον δικό του τρόπο να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα. Θέτει λοιπόν το ερώτημα: τι επιδιώκουν οι άνθρωποι; Την ευτυχία. Όμως, η ευτυχία είναι επεισοδιακή, δεν δύναται να είναι μόνιμη κατάσταση καθώς η ανθρώπινη ιδιοσυστασία δεν το επιτρέπει. Ο πόνος προέρχεται και απ’ το σώμα μας και απ’ το περιβάλλον αλλά και από τις σχέσεις μας με τους άλλους. Γι’ αυτό και υπάρχουν τόσοι μέθοδοι αποφυγής δυσαρέσκειας. Μεταξύ άλλων ο Freud παραθέτει και τις «αυταπάτες» ως χαλάρωση δεσμών με την πραγματικότητα. «Λέγεται πάντως πως καθένας από μας συμπεριφέρεται κατά κάποιον τρόπο όμοια με τον παρανοϊκό, διορθώνει μια ανυπόφορη γι’ αυτόν πλευρά της ζωής με ένα δημιούργημα της φαντασίας του και μεταφέρει αυτή την αυταπάτη στην πραγματικότητα»[25]. Και πάλι ο Freud σαν επίκεντρο αυτής της μεθόδου θέτει την αγάπη, την ικανοποίηση δηλαδή του ανθρώπου με το «να αγαπά και να τον αγαπούν»[26].

Ο πολιτισμός για τον Freud, ευνοεί την ενόρμηση του έρωτα και αντιστέκεται στην ενόρμηση του θανάτου, της καταστροφής και της επιθετικότητας. Ο πολιτισμός χρειάζεται μονίμως να την αντιμετωπίζει. Αυτό που συμβαίνει στο άτομο είναι αυτή η επιθετικότητα[27] να εσωτερικεύεται και ν’ απευθύνεται ενάντια στο Εγώ. Το Υπερεγώ, ως μέρος του Εγώ, ως «ηθική συνείδηση» ασκεί στο Εγώ την επιθετική της ορμή. Η σχέση ανάμεσα στο «αυστηρό Υπερεγώ» και στο «υποταγμένο σε αυτό το Εγώ» ονομάζεται «ένοχη συνείδηση» και εκφράζεται ως «ανάγκη για τιμωρία». Ο πολιτισμός, όπως λέει, δαμάζει την επιθετική τάση του ανθρώπου. Το αίσθημα ενοχής για τον Freud το ανακαλύπτουμε στο άγχος μπροστά στην απώλεια της αγάπης: «αν χάσει την αγάπη του άλλου, από τον οποίο εξαρτάται, χάνει και την προστασία από κάθε είδους κινδύνους»[28] και συνεχίζει τονίζοντας πως ισχύει τόσο στο παιδί όσο και στους ενηλίκους, οι οποίοι απλώς «στην θέση του πατέρα ή και των δύο γονέων μπαίνει η μεγαλύτερη κοινότητα»[29].

Στην ατομική μας εξέλιξη, σύμφωνα με τον Freud φαίνεται να υπάρχουν δύο τάσεις[30]: η τάση για ευτυχία, η αποκαλούμενη «εγωιστική» και η τάση για ένωση με τους άλλους σε κοινότητα, η αποκαλούμενη «αλτρουιστική». Στην πολιτισμική όμως εξέλιξη, ο κύριος σκοπός είναι η ενότητα των ατόμων ενώ η ευτυχία του ατόμου «απωθείται στο παρασκήνιο». Οι δύο αυτές τάσεις λοιπόν αντιμάχονται μεταξύ τους σε κάθε άτομο αλλά το ίδιο συμβαίνει και με το άτομο και την κοινωνία. Ο τόπος μάχης βρίσκεται στην κατανομή της λίμπιντο ανάμεσα στο Εγώ και στα αντικείμενα. Υπάρχουν, για τον Freud, ομοιότητες ανάμεσα στην πολιτισμική και στην ατομική εξέλιξη. Γι’ αυτό και διερωτάται για την ύπαρξη «νευρωτικών» πολιτισμών[31].

Η αναλογία «ατομική νεύρωση» και «νεύρωση της κοινότητας» είναι, σύμφωνα με τον Freud, δύσκολη και επικίνδυνη, καθώς στην περίπτωση της «ατομικής νεύρωσης» μπορούμε να στηριχθούμε στην αντίθεση μεταξύ του ασθενή και του περιβάλλοντός του, ενώ στην περίπτωση της μάζας που έχει «κοινή ασθένεια» αυτό το στήριγμα λείπει. Αυτή είναι η δυσκολία σχετικά με την διάγνωση των νευρώσεων της κοινότητας. Μπορούμε  λοιπόν να συμπεράνουμε πως: η ατομική αυτοκτονία διαφέρει από την ομαδική αυτοκτονία.

Ας συγκεντρώσουμε σε ένα πίνακα τα κυριότερα σημεία:

Υποκείμενο

αυτοκτονίας

Σύγκρουση Μηχανισμός Κλινική

εικόνα

Ερώτημα

Freud

Άτομο Άτομο-Περιβάλλον Ταύτιση τύπου ενδοβολής Μελαγχολία Ατομική

Νεύρωση

Ομάδα & Αρχηγός Ομάδα-Περιβάλλον Ταύτιση τύπου μετάθεσης-σύμπτωμα Υστερία Νεύρωση Κοινότητας
 • Lacan

Ο Lacan αναφέρει ότι[32] (1957-58) μπορούμε να συναντήσουμε την αρνητική θεραπευτική αντίδραση υπό την μορφή της τάσης προς αυτοκτονία , η οποία εμφανίζεται ως αντίσταση σε υποκείμενα που λίγο ως πολύ υπήρξαν παιδιά μη επιθυμητά. Αρνούνται έτσι να μπουν στο παιχνίδι της ζωής καθώς δεν ήταν επιθυμητά από την μητέρα. Εδώ, μια επιθυμία αρθρώνεται όχι μόνο ως επιθυμία αναγνώρισης αλλά και ως αναγνώριση μιας επιθυμίας. Όσο περισσότερο το υποκείμενο με την βοήθεια του σημαίνοντος επιβεβαιώνεται ως αυτό που θέλει να βγει απ’ την σημαίνουσα αλυσίδα και όσο εισχωρεί σ’ αυτήν, τόσο περισσότερο γίνεται το ίδιο ένα σημείο αυτής της αλυσίδας. Εάν καταργηθεί, είναι τότε σημείο όσο σε καμία άλλη περίπτωση και αυτό γιατί, όπως λέει, απ’ την στιγμή που το υποκείμενο είναι νεκρό, έχει γίνει για τους άλλους ένα αιώνιο σημείο, κάτι που ισχύει ακόμη περισσότερο γι’ αυτούς που αυτοκτονούν. Η αυτοκτονία για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζεται εδώ απ’ τον Lacan και από «φρικιαστική ομορφιά», καταδικαστέα απ’ τους ανθρώπους αλλά και από «μεταδοτική ομορφιά», καθώς υπάρχουν επιδημίες αυτοκτονιών.

Η πράξη της αυτοκτονίας για τον Lacan (1962-63) συνιστά ένα πέρασμα στην πράξη[33] (passage à l’ acte), ένα πέρασμα από το συμβολικό στο πραγματικό. Η πράξη αυτή είναι μια παρορμητική πράξη. Το υποκείμενο ταυτίζεται με το αντικείμενο α και ακυρώνεται ως τέτοιο. Το υποκείμενο παίρνει έτσι καθεστώς αντικειμένου α. Μ’ ένα πέρασμα στην πράξη το υποκείμενο αποχωρεί πλήρως από την σκηνή του Άλλου ως λύση απέναντι στην ανάδυση του άγχους του. Η έκφραση του Lacan se laisser tomber είναι ακριβώς αυτό το ‘αφήνεται να πέσει’ στην σκηνή. 

Τι συμβαίνει όμως σε μια ομάδα; Το θέμα αυτό έχει ως κεντρικές έννοιες την ταύτιση και την μεταβίβαση:

Ταύτιση: Ο Freud είχε κάνει λόγο για τρείς τύπους ταυτίσεων. Ο Lacan μίλησε για δύο: πρώτον, την πρωτογενή φαντασιακή ταύτιση, η οποία λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια του σταδίου του καθρέφτη, όπου το ιδεώδες εγώ – ι(α) – , αποτελεί πηγή μιας φαντασιακής προβολής και δεύτερον, την δευτερογενή συμβολική ταύτιση, η ταύτιση με τον πατέρα, κατά την οποία σχηματίζεται το ιδεώδες του εγώ – Ι(α) – , το οποίο είναι μια συμβολική ενδοβολή. Η συμβολική αυτή ταύτιση είναι η συνέχεια της υστερικού τύπου ταύτισης που είχαμε δει στον Freud. Κατά την συμβολική ή σημαίνουσα ταύτιση, το υποκείμενο ταυτίζεται με το αντικείμενο της επιθυμίας του Άλλου. Με τον τρόπο αυτό απαντά στην έλλειψη του Άλλου, μια απάντηση που έρχεται από την φαντασίωση του υποκειμένου ( $ ◊ α ).

Ο Lacan στο σεμινάριο για την μεταβίβαση (1960-61) μίλησε για το εναδικό γνώρισμα[34] (trait unaire) το οποίο είναι αυτό το κεφαλαίο Ι του ιδεώδους του εγώ (που αργότερα θα ονομάσει S1, κύριο σημαίνον) και είναι το σημείο της συναίνεσης του Άλλου, της επιλογής της αγάπης πάνω στην οποία το υποκείμενο μπορεί να δράσει και κάπου εκεί, έπειτα, να ρυθμιστεί στο παιχνίδι του καθρέφτη. Αυτό που κυρίως ορίζεται απ’ το εναδικό γνώρισμα είναι ο ακριβής χαρακτήρας της αρχικής αναφοράς στον Άλλο μέσα στη ναρκισσιστική σχέση. Η ναρκισσιστική ικανοποίηση που αναπτύσσεται στην σχέση με το ιδεώδες εγώ εξαρτάται απ’ την πιθανότητα αναφοράς μ’ αυτόν τον συμβολικό πρωταρχικό όρο, δηλαδή το εναδικό γνώρισμα. Αρκεί το υποκείμενο να συμπίπτει στην σχέση του με τον Άλλο ώστε αυτό το μικρό σημείο, το εναδικό γνώρισμα, να είναι στην διάθεση του.

Κάποιες από τις διατυπώσεις του Lacan για το ιδεώδες του εγώ είναι οι εξής[35]: «Το ιδεώδες του εγώ μπορεί, αυτό το ίδιο, να γίνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που, στην αγάπη, μπορεί να δώσει την πλήρη ικανοποίηση της θέλησης του να αγαπιέσαι» και «η ταύτιση με το ιδεώδες του εγώ – είναι μία ταύτιση από μεμονωμένα γνωρίσματα, από γνωρίσματα μοναδικά το καθένα, από γνωρίσματα που έχουν την δομή του σημαίνοντος»[36].

Στο θέμα του συλλογικού ο Lacan τονίζει ότι[37] για κάθε υποκείμενο ο εσωτερικός κίνδυνος είναι ο ίδιος του ο εαυτός. Το ατομικό και το συλλογικό είναι στο ίδιο επίπεδο και αυτό οφείλεται στην ιδιαιτερότητα της θέσης της επιθυμίας ως τέτοιας.

Επιπλέον, ο Miller έχει διατυπώσει τον ορισμό του συλλογικού ως εξής: «Το συλλογικό συγκροτείται από μια πολλαπλότητα ατόμων που εκλαμβάνουν το ίδιο αντικείμενο ως Ιδανικό του εγώ. Το ίδιο Ιδανικό του εγώ τίθεται στη θέση του κοινού παρονομαστή πολλών ατομικών εγώ»[38] και αναλύεται, συνεχίζει, σαν «μια πολλαπλότητα ατομικών σχέσεων με το Ένα του Ιδανικού του εγώ»[39].

Στο πλαίσιο ανάλυσης των όρων ιδεώδες του εγώ και ιδεώδες εγώ ο Lacan σχολιάζει το σχήμα του Freud (βλ. Σχήμα 1) που παρουσιάζεται στο «Ψυχολογία των μαζών και ανάλυση του Εγώ». Το σχολιάζει για να τονίσει αυτό ακριβώς το εναδικό γνώρισμα. Τα υποκείμενα μπορεί να έχουν κοινό ιδεώδες, όταν όλα τα εξωτερικά αντικείμενα έχουν κάποιο κοινό γνώρισμα, το εναδικό γνώρισμα. Και αυτό, όπως λέει, μας ενδιαφέρει γιατί μας δείχνει πως «αυτό που ισχύει στο επίπεδο του συλλογικού το ίδιο ισχύει επίσης στο επίπεδο του ατομικού […] είναι γύρω απ’ την λειτουργία του ιδεώδους που προσαρμόζεται η σχέση του υποκειμένου με τα εξωτερικά αντικείμενα»[40].

Μεταβίβαση: Η έννοια της μεταβίβασης, σύμφωνα με τον Lacan, μπορεί να αφορά μια οποιαδήποτε σχέση κατά την οποία ένα υποκείμενο εναποθέτει γνώση σε ένα άλλο υποκείμενο. Συγκεκριμένα, ο Lacan κάνει λόγο για το «άγαλμα», το πολύτιμο δηλαδή αντικείμενο που κρύβεται στον Άλλο. Ο Άλλος κρύβει το πολύτιμο αντικείμενο. Τα υποκείμενα που εμπλέκονται σε μια μεταβιβαστική σχέση δεν κατέχουν την ίδια θέση. Ειδικότερα, σε μια μεταβιβαστική σχέση έχουμε την θέση του ερώμενου και την θέση του εραστή. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό στοιχείο καθώς μας υποδεικνύει την διαφορετική θέση που κατέχει ο αρχηγός μιας ομάδας από αυτούς που τον ακολουθούν.

Στο πλαίσιο λοιπόν της μεταβίβασης, το αντικείμενο, απ’ την μια πλευρά, παίρνει αξία αγάλματος, «το άγαλμα εκλαμβάνεται ως αντικείμενο αγάπης στο μέτρο που είναι ο στόχος της επιθυμίας»[41]. Συγκεκριμένα, το άγνωστο χ της επιθυμίας του Άλλου. Απ’ την άλλη πλευρά, έχουμε την αξία του ως ενορμητικού αντικειμένου της φαντασίωσης, δηλαδή ως αντικείμενο αίτιο της επιθυμίας, «στην μεταβιβαστική αγάπη, το ζητούμενο είναι η αγάπη του Άλλου […] αγαπάω κάποιον σημαίνει θέλω να με αγαπήσει»[42]. Τελικά, «το χ της επιθυμίας παίρνει την αξία του αντικειμένου α»[43] με την έννοια ότι ο Άλλος είναι επιθυμητός στο μέτρο που αναπαρίσταται με το αντικείμενο α, δηλαδή με το άγνωστο χ της επιθυμίας.

Επιπλέον, ο Miller μίλησε για μαζική μεταβίβαση αναφέροντας ότι «πρόκειται για μια πολλαπλασιασμένη μεταβίβαση, προκαλούμενη σε ένα μεγάλο αριθμό υποκειμένων από το ίδιο αντικείμενο που υποστηρίζεται από το ίδιο υποκείμενο που υποτίθεται ότι ξέρει»[44] .

Στο 11ο σεμινάριο[45] (1964) ο Lacan χρησιμοποιεί και πάλι το σχήμα του Freud (βλ. Σχήμα 1)  για να αναδείξει αυτή την φορά την λειτουργία του αντικειμένου μικρού α. Αντικαθιστώντας τον όρο «Αντικείμενο του Εγώ» με τον όρο αντικείμενο μικρό α έχουμε την σύζευξη του ιδεώδους του εγώ με το α: Ι(α). Το σχήμα αυτό, όπως λέει, αποτυπώνει και το σχήμα της ύπνωσης αλλά και τον τύπο της συλλογικής σαγήνευσης μίας μάζας.

Με βάση αυτή την θεώρηση του Lacan μπορούμε να προχωρήσουμε στην ερμηνεία του  παραδείγματος της παρούσας εργασίας.

Β) Η σέκτα Heavens Gate, μία λακανική ερμηνεία του φαινομένου

 • Το ιστορικό της σέκτας:

Το παράδειγμα που έχουμε υπόψη μας[46]: Η Πύλη του Παραδείσου (Heavens Gate): Σέκτα που ιδρύθηκε το 1975 στην Αμερική (Σαν Ντιέγκο, Καλιφόρνια) από τον Marshall Applewhite και την Bonnie Nettles. Στις 26-03-1997 η αστυνομία ανακάλυψε 39 πτώματα των μελών της σέκτας μετά από την τέλεση της ομαδικής αυτοκτονίας. Οι «Μυστηριώδεις Δύο» όπως αποκαλούνταν ο αρχηγός και η γυναίκα που ίδρυσαν την σέκτα έχοντας οι ίδιοι μια παραληρηματική πεποίθηση κατάφεραν να την μοιραστούν με άλλα 37 άτομα.

 
Εικόνα 1: Το λογότυπο της  σέκτας Heavens Gate

Το 1972 ο Marshall Applewhite χωρίζει μετά από 16 χρόνια γάμου και απολύεται από καθηγητής μουσικής μετά από κατηγορία για σύναψη σεξουαλικής σχέσης με μαθητή του. Τότε είναι που συναντά την Bonnie Nettles, η οποία επίσης χώριζε μετά από 23 χρόνια γάμου. Απ’ την αρχή η σχέση τους ήταν πνευματική και όχι σεξουαλική. Οι πνευματικές τους πεποιθήσεις τους ένωναν και άρχισαν μαζί να αναζητούν ακόλουθους.

Το 1973 ξεκίνησαν για ένα πνευματικό ταξίδι. Η Nettles άφησε πίσω της τον πρώην άντρα της με τον γιό και την κόρη της. Σ’ ένα γράμμα προς την κόρη της η Nettles της γράφει για την αποστολή που έχουν εκείνη και ο Applewhite, μια αποστολή «Big One» («Μία Μεγάλη») όπως την χαρακτήρισε. Η αποστολή τους συγκεκριμένα είχε να κάνει με το να εκπληρώσουν τις Γραφές, όπως είχε κάνει ο Χριστός, κάτι που αναφέρεται και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. «Ήξερα ότι ήταν κάτι σημαντικό απ’ την αρχή» της έγραψε. Το μήνυμα τους είχε ως εξής: Ο θάνατος μπορεί να υπερκερασθεί, όπως έκανε ο Χριστός, η ζωή εδώ θα μεταμορφωθεί σ’ άλλο ανώτερο από τον άνθρωπο επίπεδο.

Η σέκτα αυτή αποκαλείται και UFO σέκτα καθώς οι πεποιθήσεις που ενώνουν τα μέλη της έχουν να κάνουν με τους εξωγήινους. Η ομάδα τους είχε το όνομα «Human Individual Metamorphosis» («Ανθρώπινη Ατομική Μεταμόρφωση»). Οι δυο τους αυτοαποκαλούνταν με διάφορα ονόματα με κυριότερο «οι Δύο» από τους δύο μάρτυρες του Χριστού και είχαν την κοινή παραληρηματική πεποίθηση και βεβαιότητα, στοιχείο που στηρίζει την υπόθεση για «παραλήρημα για δύο», πως ήρθαν απ’ το διάστημα για να σώσουν την ανθρωπότητα. Ήταν δηλαδή εξωγήινα όντα. Η γη έλεγαν, θα ανακυκλωθεί και γι’ αυτό θα χρειασθεί να εγκαταλειφθεί άμεσα. Πήραν ανθρώπινη μορφή στην Γη. Το σώμα τους δεν ήταν παρά καμουφλάζ και θα πήγαιναν στο Βασίλειο των Ουρανών, στον Παράδεισο, χωρίς να χρειάζεται να πεθάνουν πρώτα. Προσέφεραν σωτηρία στους ανθρώπους που τους ακολουθούσαν πηγαίνοντας τους στον Παράδεισο.

Το 1980 το όνομα της σέκτας έχει αλλάξει σε «Heavens GateAway Team». Το 1984 η Nettles διαγνώσθηκε με καρκίνο στον εγκέφαλο. Άρχισε να αμφιβάλλει για την αποστολή. Το στοιχείο της αμφιβολίας είναι ένα ακόμη στοιχείο που μας κάνει να σκεφτόμαστε για «παραλήρημα για δύο» καθώς η βεβαιότητα της Nettles κλονίσθηκε. Πέθανε μόνη στο νοσοκομείο χωρίς ο Applewhite να ενημερώσει την οικογένεια της. Ο θάνατος αυτός ταρακούνησε τα μέλη της σέκτας. Όταν πέθανε η Nettles και δεν πήρε το σώμα της μαζί, το θεωρητικό υπόβαθρο της σέκτας άλλαξε. Τώρα, έλεγαν ότι η Nettles θα πάρει ένα αγγελικό σώμα και θα έρθει να συλλέξει τα άλλα σώματα αργότερα. Μέχρι τότε, θα επικοινωνούσε με σημάδια που μόνο ο Applewhite θα μπορούσε να ερμηνεύσει. Τα μέλη πίστεψαν ακριβώς αυτό που έλεγε ο αρχηγός τους: είχαν και αυτά αποστολή όπως ο αρχηγός τους.

Ο Applewhite έλεγε στους μαθητές του: «Αν θέλεις να ανέβεις στο επόμενο επίπεδο, πρέπει να με ακολουθήσεις γιατί εγώ έχω το κλειδί», «αφήνεις τον κόσμο πίσω σου, γίνεσαι άλλο άτομο, σημαίνει ότι ακόμη και το μυαλό που έχεις αλλάζει, γεμίζει από πληροφορίες νέου, επόμενου επιπέδου (next level mind) και ένα νέο όν γεννιέται».

Τα «ανθρώπινα» σώματα τους μέσω αυτοκτονίας είναι μόνο «οχήματα» για την ψυχή ώστε να περάσουν στο επόμενο επίπεδο. Πίστευαν πως με αυτόν τον τρόπο θα έφταναν οι ψυχές τους τον ιπτάμενο δίσκο που βρισκόταν κρυμμένος στην ουρά του κομήτη Hale–Bopp που θα περνούσε εκείνη την ώρα από την Γη. Τα εξωγήινα όντα βρίσκονταν στην ουρά αυτού του κομήτη. Για να λειτουργεί σωστά το όχημα θα έπρεπε να ακολουθούν ένα ειδικό διαιτολόγιο, ώστε να αποβάλλονται οι τοξίνες απ’ το όχημα-μηχανή. Προκειμένου να εγκαταλείψουν πλήρως την σεξουαλικότητά τους εφτά άντρες και ο αρχηγός ευνουχίστηκαν ηθελημένα. Προσπαθούσαν να είναι σαν άγγελοι και απαρνήθηκαν την σεξουαλική τους ταυτότητα και την ατομικότητα τους.

Η ομάδα είχε και το όνομα «η Τάξη» και τα μέλη ήταν οι «μαθητές». Εκτός όμως από «μαθητές» άλλαξαν και το κύριο όνομα τους, απέκτησαν νέο όνομα. Η αποστολή τους ήταν να προετοιμαστούν για το υψηλότερο επίπεδο άνω του Ανθρώπου. Θα έπρεπε να εγκαταλείψουν κάθε επαφή με τον γήινο κόσμο τους, δηλαδή οικογένεια, φίλους, δουλειά, σεξουαλικότητα, ιδιοκτησία. Ζούσαν ασκητικά και μοιράζονταν τα πάντα μεταξύ τους. Οι κινήσεις σε όλα όσα έκαναν ήταν και αυτές σχεδιασμένες στην παραμικρή τους λεπτομέρεια. Για παράδειγμα, οι άντρες έπρεπε να ξυρίζονται από μία κατεύθυνση. Σταδιακά, τα μέλη χαρακτηρίζονταν από έλλειψη συναισθήματος και έλλειψη γνωρισμάτων του φύλου. Οι γυναίκες δεν φορούσαν ποτέ φορέματα, κοσμήματα και οτιδήποτε θα επιδείκνυε το σώμα και το φύλο τους. Το γεγονός ότι ο ένας αποκαλούσε τον άλλο «αδερφό-ή» υποδηλώνει τους νέους δεσμούς «οικογενείας».

Με το πέρασμα του χρόνου, ο τρόπος ζωής στην σέκτα γινόταν ολοένα και πιο ελεγχόμενος, καθώς τα μέλη καλούνταν να ζουν μαζί, σαν σε διαστημόπλοιο, και να μην βγαίνουν έξω από αυτό, να μην επικοινωνούν με άλλους. Έπρεπε να πράττουν όλη την απαραίτητη ρουτίνα που ζητούσε ο Applewhite αλλιώς θα βρίσκονταν «εκτός διαστημόπλοιου». Το Φαντασιακό έχει πια πλήρως επιβληθεί. Παράλληλα, ο Applewhite ήλεγχε τα μέλη και τις επικοινωνίες τους και τις εμπόδιζε. Όταν η Nancie B. άρχισε να γράφει για την σέκτα αυτή στο internet, ο Applewhite την αποκάλεσε «πράκτορα των χαμηλών δυνάμεων» και μετέδιδε στα μέλη ένα συναίσθημα απειλής, ότι θα έρθουν οι άνθρωποι απ’ έξω και θα τους εμποδίσουν στην εκπλήρωση της αποστολής τους.

 • Η αρχή του τέλους: η εκπλήρωση της αποστολής

Τα φυσικά φαινόμενα του ουρανού άρχισαν να παίρνουν άλλη σημασία γι’ αυτούς. Ήταν σημάδια του ουρανού και όχι απλώς φυσικά φαινόμενα. Πυρκαγιές εκείνη την χρονική περίοδο είχαν μετατρέψει το χρώμα του ουρανού και του ήλιου σε κόκκινο, κάτι που εκείνοι ερμήνευσαν ως σημάδι του επερχόμενου τέλους, γεγονός που αναδεικνύει την επικράτηση του Φαντασιακού στο Πραγματικό. Τον Μάρτιο του 1997 ο κομήτης Hale-Bopp πλησίαζε την Γη μετά από 2000 χρόνια. Ο Applewhite «προφήτευσε» ότι ένα UFO ακολουθούσε στην ουρά του κομήτη και τους είπε ότι «είναι το σημάδι που περιμέναμε, το διαστημόπλοιο από το ανώτερο επίπεδο του ανθρώπου για να μας πάρει στο σπίτι». Μετά απ’ αυτό άρχισαν τα μηνύματα εξόδου. Διέδιδαν με βίντεο στο internet το μήνυμα για τον κομήτη, με την σημείωση RED ALERT (κόκκινος συναγερμός) και τον Applewhite να προειδοποιεί: «Τελευταία ευκαιρία εκκένωσης του πλανήτη Γη προτού ανακυκλωθεί».

 
Εικόνα 2: Ο κομήτης HaleBopp όπως έγινε ορατός από την Γη το 1997

Δύο ημέρες πριν τις αυτοκτονίες, τα μέλη της σέκτας πήγαν σ’ ένα εστιατόριο. Παρήγγειλαν όλοι το ίδιο μενού. Η αυτοκτονία έγινε με τελετουργικό τρόπο. Ως μέλη του πληρώματος του διαστημόπλοιου φόρεσαν την ίδια στολή, χρώματος μαύρου με την ετικέτα «Heavens GateAway Team», ίδια παπούτσια (sneakers), ίδιο κούρεμα. Έπειτα, χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και τρώγοντας κατάπιναν χάπια με αλκοόλ. Μετά φόρεσαν όλοι μια πλαστική σακούλα στο κεφάλι, ξάπλωσαν και περίμεναν. Στις τσέπες τους βρέθηκε το ίδιο ποσό χρημάτων (πέντε δολάρια περίπου), το οποίο λέγεται πως ήταν για τα διαπλανητικά διόδια. Πάνω από τα ξαπλωμένα τους σώματα ήταν ριγμένη πάνω τους μια μπέρτα μαύρου χρώματος, με τρόπο έτσι ώστε να φαίνονται σαν ιπτάμενα φτερά. Η κορνίζα με την φωτογραφία ενός εξωγήινου βρέθηκε σε περίοπτη θέση σε ένα δωμάτιο του σπιτιού.

 • Η λακανική ερμηνεία του φαινομένου:
 • Η συνάντηση: Η είσοδος κάθε υποκειμένου στην σέκτα

Η είσοδος κάθε υποκειμένου στην σέκτα αποτελεί μία προσωπική επιλογή. Μία επιλογή που έρχεται σε συμφωνία με την φαντασίωση κάθε υποκειμένου: ($ ◊ α). Η συγκατάθεση καθενός από τα μέλη, το ναι στον αρχηγό, έρχεται από την πρώτη κιόλας στιγμή της μοιραίας συνάντησής τους. Οι περιγραφές ορισμένων μελών για την συνάντησή τους με τον αρχηγό και το τι τους έκανε τον καθένα ξεχωριστά να τον ακολουθήσουν είναι χαρακτηριστικές, καθώς αυτό το τι απαντά σε ένα ήδη υπάρχον φαντασιωτικό σενάριο. Η απάντηση σε αυτό το τι, στο τι θέλει ο Άλλος από μένα, στο τι είμαι για τον Άλλο έρχεται να βρει την έκφρασή του μέσα από τα λόγια του αρχηγού. Λόγια που είχαν διαφορετικό αντίκτυπο σε κάθε μέλος:

 • Μία ανάμνηση της κόρης της Bonnie Nettles ήταν η εικόνα εκείνης και της μητέρας της όταν κάθονταν στο μπαλκόνι του σπιτιού τους την νύχτα και κοιτούσαν τον ουρανό ‘ψάχνοντας’ για UFO με την ελπίδα μια μέρα να μετοικήσουν εκεί. Το 1972 περίπου η Bonnie Nettles έφτιαχνε αστρολογικούς χάρτες. Όταν γνώρισε τον Marshall Applewhite και έφτιαξε τον δικό του αστρολογικό χάρτη, είπε στην κόρη της ότι αυτός έχει κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το διαφορετικό απ’ τους άλλους.
 • Ο Michael C. (πρώην μέλος της σέκτας, 1975-1988) την πρώτη φορά που συνάντησε τον Applewhite ένιωσε την ενέργειά του να τον θέτει σε μια κατάσταση σχεδόν φόβου, καθώς του έλεγε ότι είναι εκπρόσωπος του Βασιλείου του Παραδείσου. Υπήρχε μια έντονη ενέργεια μεταξύ τους. Ο Applewhite του εξήγησε ότι είχαν εμποτισθεί από ένα εξωγήινο πνεύμα και γι’ αυτό το μήνυμα του αναγεννιόταν μαζί τους. Επίσης, αναφέρει ότι η εικόνα του διαστημόπλοιου καθώς φεύγει συγκρινόταν με την εικόνα του Χριστού όταν αφήνει το φυσικό σώμα του πίσω. Αυτό ήταν κάτι που τον επηρέασε. Επιπλέον, ο Michael C. αντιλαμβάνεται ως εκσυγχρονιστικό τον χριστιανικό χαρακτήρα του μηνύματος του Applewhite. Για παράδειγμα, η Μαρία (η μητέρα του Χριστού) κυοφόρησε όταν την πήρε μαζί του το διαστημόπλοιο: «όσο απίστευτο κι αν ακούγεται αυτό, η απάντηση αυτή ήταν καλύτερη απ’ την παρθενογένεση, ήταν τεχνική, είχε φυσικότητα μέσα της».
 • Η Nancie, μητέρα του μέλους David, μιλά για την στιγμή που ο γιος της την αποχαιρετούσε ήρεμος λέγοντας της ότι: αυτό ήταν κάτι που του μίλησε με τρόπο όπως τίποτε άλλο που είχε συναντήσει.
 • Ο Rio (μέλος 1994-97) από το 1988 αναζητούσε τον σκοπό του στην Γη. Έκανε έρευνες για την εξέλιξη, την φυσική και την πνευματική θεωρία. Αυτό τον οδήγησε σ’ ένα βιβλίο για το επίπεδο που βρίσκεται πάνω από τον Άνθρωπο (level above human). Στο βιβλίο, η Γη αναφερόταν πως είχε σχεδιαστεί σαν ένας κήπος που αναθρέφει ψυχές. Ο Θεός είχε αυτόν τον κήπο σαν τον προσωπικό του κήπο, στον οποίο φύτευε και θέριζε τις ψυχές, ωσότου ο κήπος ανακυκλωθεί. Αυτός ήταν ο σκοπός αυτού του πλανήτη. «Όλα ακούγονταν τόσο πιστευτά, να έχουν βάση, τα καταλάβαινα, ήταν οικεία για μένα». Ο Rio ήταν αυτός που τους τράβηξε με κάμερα όταν ήταν νεκροί. Πιστεύει ότι είναι τώρα στο επόμενο επίπεδο. Ο ίδιος θεώρησε ότι είναι ο αγγελιοφόρος του μηνύματος της σέκτας και της θυσίας αυτών που έφυγαν.
 • Η από κοινού έξοδος κάθε υποκειμένου:

Η Away Team άφησε πίσω της αποχαιρετιστήρια βίντεο. Παραθέτουμε ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία από τα λόγια του αρχηγού και κάποιων μελών:

 • Applewhite: «Η αποστολή μας εδώ, τώρα, φτάνει στο τέλος της στις επόμενες μέρες. Ήρθαμε απ’ το μακρινό διάστημα, άλλη διάσταση, όπως θα έλεγαν κάποιοι και θα επιστρέψουμε εκεί απ’ όπου ήρθαμε. Όταν σταματήσω αυτή την κασέτα θα δεθούμε όλοι μαζί.. θέλω να δείτε την τάξη που κάθεται μπροστά μου και.. είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτούς τους μαθητές του Βασιλείου του Παραδείσου, του Βασιλείου του Θεού, του ανωτέρου εξελικτικού επιπέδου, είναι έτοιμοι να φύγουν και είναι ενθουσιασμένοι που πρόκειται να φύγουν».
 • «Ξέρω ότι η ζωή μου θα είναι πολύ καλύτερη όταν ανέβω εκεί πάνω».
 • «Αυτό που κάνουμε είναι ότι πάμε σπίτι, πάμε σπίτι σ’ αυτά τα άτομα που μας έστειλαν εδώ για μια αποστολή και αυτό είναι το πιο ευτυχές που μπορείς να φανταστείς..πάμε σπίτι!».
 • «Έκανα την συνειδητή επιλογή να φύγω απ’ το όχημα αυτό, το σώμα, αντιλαμβανόμενος πλήρως ότι το να μείνω εδώ, το να απορρίψω την επιλογή του να πάω στο επόμενο επίπεδο, να χωριστώ απ’ το Βασίλειο του Θεού, είναι αυτοκτονία».
 • «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για την ώρα που επιτέλους θα φύγουμε μαζί σαν τάξη, δουλέψαμε όλοι πολύ σκληρά».
 • «Γι’ αυτούς που αφήσαμε πίσω, πηγαίνουμε κάπου καλύτερα και κάποια μέρα ελπίζουμε ότι θα το καταλάβετε αυτό και ότι θα έρθετε μαζί μας».
 • Η ομαδική αυτοκτονία: Η απόλαυση του δεσμού

Τα μέλη της σέκτας έγιναν «Ένα» τόσο μεταξύ τους όσο και με τον αρχηγό διατηρώντας όμως την δική τους σχέση με την απόλαυση. Αίτιο επιθυμίας τους είναι πλέον ο αρχηγός, ο οποίος εκπροσωπεί μια προστακτική της εντολής του Υπερεγώ «Απόλαυσε!» για κάθε υποκείμενο. Δηλαδή, κάθε υποκείμενο της σέκτας, ως υποκείμενο της επιθυμίας () καθορίζεται (ταύτιση) απ’ την προσταγή S1 αυτής της σέκτας, έχοντας μια συγκεκριμένη ταυτότητα: «είναι» ακόλουθος αυτού του αρχηγού. Η επιθυμία του αρχηγού έγινε ο νόμος τους. Η ζωή των μελών της σέκτας διαδραματιζόταν στην δική τους «σκηνή» της δικής τους φαντασίωσης. Η θέση που παίρνουν τα μέλη απέναντι στην επιθυμία του αρχηγού είναι η μαζοχιστική θέση. Σύμφωνα με τον Lacan, ο μαζοχιστής ενσαρκώνει ο ίδιος το αντικείμενο, «αυτό που ψάχνει, είναι η ταύτισή του με το κοινό αντικείμενο, το αντικείμενο ανταλλαγής»[47]. Τα μέλη της σέκτας ενσαρκώνουν το αντικείμενο επιθυμίας του αρχηγού τους μέχρι τέλους.

Επιπλέον, κάθε μέλος έχει μια μεταβιβαστική σχέση με τον αρχηγό. Μια σχέση δηλαδή, που ορίζεται απ’ τον τύπο της ερωτικής μεταβίβασης/ μεταβίβασης αγάπης, κατά την οποία το υποκείμενο, ως διαγραμμένο υποκείμενο της επιθυμίας () βλέπει στον αρχηγό το υποκείμενο που υποτίθεται ότι ξέρει, το υποκείμενο που κατέχει την γνώση. Ο αρχηγός φέρει το «άγαλμα», το α ως πολύτιμο αντικείμενο. Ποια γνώση φέρεται να έχει ο αρχηγός; Μια σωτήρια γνώση. Γνωρίζει, όπως λέει, τον τρόπο με τον οποίο θα τους σώσει. Ποια είναι η επιθυμία του; Να τον ακολουθήσουν. Αυτό έκαναν. Ο αρχηγός έτσι έχει καταστεί ο φορέας αυτού του πολύτιμου αντικειμένου που αναζητά ο ακόλουθος. Κάθε ακόλουθος λοιπόν, κατέχει εδώ την θέση του «εραστή» απέναντι στον αρχηγό.

Αναγεννήθηκαν λοιπόν υπό το καθεστώς ενός νέου κοινού ονόματος, όνομα που δόθηκε από τον αρχηγό τους. Γνωρίζουν τι να κάνουν με το σώμα τους: «ένα» διαιτολόγιο, «ένας» τρόπος ντυσίματος, «ένα» φύλο. Το σώμα έγινε αντικείμενο απόλαυσης του Άλλου, «όχημα» απόλαυσης. Το ίδιο τους το Είναι πήρε καθεστώς αντικειμένου α. Εδώ, φαίνεται επίσης καθαρά ο χαρακτήρας της ενόρμησης: «η ενόρμηση γυρίζει κατά κάποιον τρόπο γύρω από το αντικείμενο. Δηλαδή το σώμα το ίδιο αυτοαπολαμβάνεται»[48] .

Τα S1 , τα κύρια αυτά σημαίνοντα «είναι αυτά που χαρακτηρίζουν κάθε κοινωνικό δεσμό, σημαίνοντα που ενώνουν τους ανθρώπους σ’ έναν κοινωνικό δεσμό, […] ρυθμίζουν αυτό το δεσμό»[49]. Το υποκείμενο εισάγεται έτσι υποταγμένο στον εκάστοτε δεσμό. Το S1 λειτουργεί και ως προσταγή για το υποκείμενο στο πλαίσιο του κοινωνικού δεσμού. Απ’ την μια πλευρά δηλαδή, έχουμε απώλεια απόλαυσης, καθώς αυτή ρυθμίζεται στο πλαίσιο ενός λόγου και το υποκείμενο υποτάσσεται συνεχώς σε αυτόν και απ’ την άλλη πλευρά, παράγεται μια ειδική απόλαυση, η υπεραπόλαυση. Η επιπλέον αυτή απόλαυση έχει σχέση με τον εκάστοτε λόγο υπό τον οποίο είναι υποταγμένο το υποκείμενο. Η υπεραπόλαυση είναι ακριβώς η απόλαυση για απόλαυση. Ένα υποκείμενο λοιπόν μπορεί να κάνει πράγματα που δεν θα έκανε μόνο του «ακριβώς επειδή αυτή η απόλαυση δεν υπακούει σε τίποτε άλλο παρά στον εαυτό της. Είναι το είδος της μαζικής απόλαυσης που αφορά τον δεσμό τον ίδιο. Είναι η απόλαυση ως τέτοια»[50]. Αυτή είναι η απόλαυση του δεσμού.  

Η αυτοκτονία εδώ έρχεται ως «το τέλος ενός ταξιδιού». Έχει την σημασία μίας οποιασδήποτε πράξης που επιτελείται σε μια ομάδα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Μία δηλαδή πράξη ενταγμένη σ’ ένα πλαίσιο συνεχές όπου η ταύτιση με τον αρχηγό και το κοινό ιδεώδες προεξάρχει. Για τα μέλη λοιπόν δεν υπάρχει αυτοκτονία. Δεν υπάρχει θάνατος, αλλά ζωή αλλού. Δεν είναι πράξη αυτοκτονίας γι’ αυτούς αλλά πράξη επιστροφής στην πατρίδα τους. «Πάμε σπίτι!» λένε χαρούμενοι. Η αυτοκτονία τους έτσι δεν συνιστά μια παρορμητική πράξη, ένα πέρασμα στην πράξη αλλά αλλάζει το καθεστώς της. Αρχικά, όσοι είμαστε «απ’ έξω» μας είναι δύσκολο να κατανοήσουμε το χαμόγελο στα χείλη τους πριν προβούν στην πράξη της αυτοκτονίας.

Η περίπτωση της σέκτας αυτής είναι ακραία και επειδή ακριβώς είναι ακραία μας βοηθά να δούμε μέχρι ποιο σημείο μπορεί να αλλάξει ένα υποκείμενο στα πλαίσια μιας ομάδας και ο Lacan μας έδειξε τον τρόπο. Δηλαδή, μπορούμε με τα θεωρητικά εργαλεία του Lacan να ερμηνεύσουμε ακραίες περιπτώσεις σαν και αυτήν. Επιπλέον, μπορούμε να δούμε το ενικό που επινοεί κάθε υποκείμενο όταν ο Miller αναφέρει ότι «το είναι βρίσκεται στο επίπεδο της καθολικότητας, αλλά η ύπαρξη βρίσκεται στο επίπεδο της ενικότητας»[51].

Τέλος, θα λέγαμε ότι η θεωρία του Lacan «απαντά» στο ερώτημα του Freud σχετικά με την ύπαρξη ή όχι «νεύρωσης κοινότητας», στην οποία αναφερθήκαμε στο α’ μέρος του κειμένου: «η αμοιβαιότητα μεταξύ του υποκειμένου και του αντικειμένου α είναι ολοκληρωτική»[52]. Η σχέση κάθε υποκειμένου με το κύριο σημαίνον του Ιδανικού κάτω απ’ το οποίο τοποθετείται είναι μοναδική. Είναι η «μία» απόλαυση κάθε υποκειμένου στην σχέση με τον Άλλο ακόμη και στα πλαίσια μιας ομάδας που φτάνει να παίζει το φαντασιωτικό σενάριο του αρχηγού της. Αυτός είναι και ο ορισμός του συλλογικού, σύμφωνα με τον Miller: «Το υποκείμενο ως αποτέλεσμα που παράγεται εκεί και που διαταράσσει τις λειτουργίες είναι αρθρωμένο με τον Άλλο, τον μεγάλο Άλλο. Αυτό είναι που αποκαλούμε συλλογικό ή κοινωνικό»[53]. Το κοινό λοιπόν σημείο μιας ατομικής και μίας ομαδικής αυτοκτονίας είναι ακριβώς το καθεστώς του υποκειμένου ως αντικείμενο α. Η διαφορά τους όμως έχει να κάνει με την εκάστοτε συνάντηση: μια «κακή συνάντηση» μπορεί να αλλάξει την ιστορία του υποκειμένου.

Ας συγκεντρώσουμε σε ένα πίνακα τα κυριότερα σημεία:

Υποκείμενο

αυτοκτονίας

Κοινό σημείο Κλινική εικόνα Η σχέση με την απόλαυση «Απάντηση»

Lacan

Άτομο Είναι Υποκειμένου: καθεστώς αντικειμένου α Ανάδυση άγχους – αποχώρηση από την σκηνή του Άλλου – Πέρασμα στην πράξη «Μία» απόλαυση Το Υποκείμενο μόνο του
Ομάδα

&

Αρχηγός

Είναι Υποκειμένου: καθεστώς αντικειμένου α Μαζική μεταβίβαση-Εναδικό γνώρισμα: ταύτιση με S1 αρχηγού και υποταγή στον εκάστοτε λόγο Η «Μία» απόλαυση κάθε Υποκειμένου: Η απόλαυση του δεσμού – Μαζική απόλαυση Το Υποκείμενο μόνο του σε μία «κακή συνάντηση»

[1] Λήμμα «Σέκτα» της Βικιπαίδεια, η εγκυκλοπαίδεια του Internet.

[2] Σίγκμουντ Φρόυντ, Ψυχολογία των μαζών και ανάλυση του Εγώ, μτφρ. Κ. Τρικεριώτη, Επίκουρος, 1994, σ. 7.

[3] Σίγκμουντ Φρόυντ, «Πένθος και Μελαγχολία», Δοκίμια Μεταψυχολογίας (1915), μτφρ. Θ. Παραδέλλης, Καστανιώτη, Αθήνα 1980, σ. 121.

[4] Sigmund Freud, «The Libido Theory and Narcissism», Introductory Lectures on Psycho-Analysis (Part III), Standard Edition Vol.XVI, (1916-1917), p. 427. 

[5] Σίγκμουντ Φρόυντ, Το Εγώ και το Αυτό, μτφρ. Δ. Παναγιωτοπούλου, Πλέθρον, 2008, σ. 82.

[6] Sigmund Freud, «The technique of psycho-analysis», An Outline of Psycho-analysis, Standard Edition Vol.XXIII, (1937-1939), p. 180. 

[7] Sigmund Freud, «A case of homosexuality in a woman», The psychogenesis of a case of homosexuality in a woman, Standard Edition Vol.XVIII, (1920-1922), p. 162. 

[8] Σίγκμουντ Φρόυντ, Ψυχολογία των μαζών και ανάλυση του Εγώ, μτφρ. Κ. Τρικεριώτη, Επίκουρος, 1994, σ. 14.

[9] Στο ίδιο, σ. 33.

[10] J. Laplanche & J.B. Pontalis, Λεξιλόγιο της Ψυχανάλυσης, μτφρ. Β. Καψαμπέλης, Λ. Χαλκούση, Α. Σκούλικα, Π. Αλούπης, Κέδρος, 1986, σ. 296. 

[11] Σίγκμουντ Φρόυντ, Ψυχολογία των μαζών και ανάλυση του Εγώ, μτφρ. Κ. Τρικεριώτη, Επίκουρος, 1994, σ. 38.

[12] Στο ίδιο, σ. 38.

[13] Στο ίδιο, σ. 56.

[14] Στο ίδιο, σ. 57.

[15] Στο ίδιο, σ. 61.

[16] J. Laplanche & J.B. Pontalis, Λεξιλόγιο της Ψυχανάλυσης, μτφρ. Β. Καψαμπέλης, Λ. Χαλκούση, Α. Σκούλικα, Π. Αλούπης, Κέδρος, 1986, σ. 488. 

[17] Σίγκμουντ Φρόυντ, Ψυχολογία των μαζών και ανάλυση του Εγώ, μτφρ. Κ. Τρικεριώτη, Επίκουρος, 1994, σ. 74.

[18] Σίγκμουντ Φρόυντ, Ψυχολογία των μαζών και ανάλυση του Εγώ, μτφρ. Κ. Τρικεριώτη, Επίκουρος, 1994, σ. 76.

[19] Στο ίδιο, σ. 81.

[20] Στο ίδιο, σ. 85.

[21] Στο ίδιο, σ. 93.

[22] Sigmund Freud, «Dissection of the personality», New Introductory Lectures on Psycho-Analysis, Standard Edition Vol.XXII, (1932-1936), p. 67. 

[23] Σίγκμουντ Φρόυντ, «Το μέλλον μιας αυταπάτης», Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας, μτφρ. Γ. Βαμβαλής, Επίκουρος, 1994, σ. 163.

[24] Σίγκμουντ Φρόυντ, Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας, μτφρ. Γ. Βαμβαλής, Επίκουρος, 1994, σ. 36.

[25] Στο ίδιο, σ. 35.

[26] Στο ίδιο, σ. 36.

[27] Στο ίδιο, σ. 91.

[28] Στο ίδιο, σ. 93.

[29] Στο ίδιο, σ. 93.

[30] Στο ίδιο, σ. 115.

[31] Στο ίδιο, σ. 120.

[32] Jacques Lacan, Le Séminaire, livre V, Les formations de l’ inconscient, Seuil, Παρίσι 1998, σ. 245.

[33]Jacques Lacan, Le Séminaire, livre Χ, L’ angoisse, Seuil, Παρίσι 2004, σ. 136.

[34] Jacques Lacan, Le Séminaire, livre VIII, Le transfert, Seuil, Παρίσι 2001, σ. 418.

[35] Στο ίδιο σ. 412.

[36] Στο ίδιο, σ. 444.

[37] Στο ίδιο, σ. 431.

[38] Ζακ – Αλέν Μιλέρ, «Η θεωρία του Τορίνου για το υποκείμενο της Σχολής», Κείμενα για τη Σχολή του Λακάν, μτφρ. Π. Αγαπάκη, Δ. Ανδροπούλου, Εκκρεμές, Αθήνα, 2013, σ. 63.

[39] Στο ίδιο σ. 64.

[40] Στο ίδιο, σ. 462.

[41] Ρεζινάλντ Μπλανσέ, Η ενορμητική πραγματικότητα της μεταβίβασης, περιοδικό Η Ψυχανάλυση, τεύχος 6, Το Λακανικό Γράμμα, 2009, σ. 101.

[42] Στο ίδιο, σ. 103.

[43] Στο ίδιο, σ. 103.

[44] Ζακ – Αλέν Μιλέρ, «Η θεωρία του Τορίνου για το υποκείμενο της Σχολής», Κείμενα για τη Σχολή του Λακάν, μτφρ. Π. Αγαπάκη, Δ. Ανδροπούλου, Εκκρεμές, Αθήνα, 2013, σ. 65.

[45] Jacques Lacan, Το Σεμινάριο, βιβλίο ΧΙ, Οι τέσσερις θεμελιακές έννοιες της ψυχανάλυσης, μτφρ. Α. Σκαρπαλέζου, ΡΑΠΠΑ, Αθήνα, 1982, σ. 344.

[46] Οι εικόνες 1 & 2 προέρχονται από την Βικιπαίδεια, την εγκυκλοπαίδεια του Internet. Οι πληροφορίες σχετικά με την σέκτα λήφθηκαν από τα ντοκιμαντέρ «Heavens Gate Cult UFO Documentary: The Ones with the sneakers» και «Heavens Gate Cult Inside Story Full Documentary».   

[47] Jacques Lacan, Le Séminaire, livre Χ, L’ angoisse, Seuil, Παρίσι 2004, σ. 124.

[48] Νασία Λινάρδου–Μπλανσέ, «Το σώμα ως κείμενο», Διαβάζοντας το σύμπτωμα, 6 μαθήματα εισαγωγής στη Λακανική Κλινική, Εκκρεμές, Αθήνα, 2012, σ. 157.

[49] Ρεζινάλντ Μπλανσέ, Σεμινάριο στα πλαίσια της Ακαδημίας Κλινικών Σπουδών της Αθήνας, 16/01/2015.

[50] Ρεζινάλντ Μπλανσέ, Σεμινάριο στα πλαίσια της Ακαδημίας Κλινικών Σπουδών της Αθήνας, 21/11/2014.

[51] Ζακ – Αλέν Μιλέρ, «Το Είναι και το Εν», Διαβάζοντας το σύμπτωμα, 6 μαθήματα εισαγωγής στη Λακανική Κλινική, μτφρ. Ν. Αβδελίδη, Εκκρεμές, Αθήνα, 2012, σ. 168.

[52] Ζακ Λακάν, Σεμινάριο εικοστό, Ακόμη, μτφρ. Β. Σκολίδης, Ψυχογιός, Αθήνα, 2011, σ. 295.

[53] Ζακ – Αλέν Μιλέρ, «Η θεωρία του Τορίνου για το υποκείμενο της Σχολής», Κείμενα για τη Σχολή του Λακάν, μτφρ. Π. Αγαπάκη, Δ. Ανδροπούλου, Εκκρεμές, Αθήνα, 2013, σ. 65.

 

 

 

Για να κατεβάσετε το κείμενο σε μορφή pdf πατήστε ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση